Ventura Corporate Solutions | Hoofdstraat 72 | 7875 AE Exloo | info@ventura-cs.nl | Tel: 0591-535195

Welkom

Uw bedrijf is voortdurend in beweging.
Door andere marktomstandigheden, economische fluctuaties of nieuwe opdrachtgevers.
Keuzes maakt u daarom vaak. Meestal over dagelijkse zaken maar soms ook over ingrijpende besluiten als de te kiezen strategie voor de toekomst, investeren bij plotseling zich aandienende kansen of misschien zelfs een (gedeeltelijke) vervreemding van de onderneming door een fusie/ overname of MBO/MBI traject.

Ventura CS begeleidt u in situaties die niet tot de gebruikelijke gang van zaken behoren maar welke een grote impact kunnen hebben op de toekomstige situatie van de onderneming.
Hoe om te gaan binnen het MKB met nieuwe kansen als globalisering? Hoe te reageren op bedreigingen ? Staan de mensen achter de nieuwe koers? Hoe worden we productiever? Tot welke strategische voordelen leiden onze ICT bestedingen?
Ventura CS kenmerkt zich door een no-nonsens aanpak, beschikt over (ervarings)deskundige adviseurs en (re)ageert altijd vanuit het perspectief van de onderneming.